Scroll Top
nieuws
Het ontstaan van BIM weergegeven in een Kenniskaart Ontwikkeling BIM.

BIM over de TIJDLIJN

Bestaand vastgoed en uw beheer en onderhoud

Sinds de intrede van de BIM-werkmethodiek is gebleken dat de nieuwbouw van vastgoed efficiënter is verlopen. Maar hoe zit dit nu met bestaand vastgoed? Welke voordelen brengt het u als beheerder? En welke mogelijkheden zijn er heden ten dage en welke optimalisatie kunt u toepassen op uw eigen data?

U leest het allemaal in onze blogs! Vandaag nemen we u mee in de historie van BIM.

Hoe was het toen?

De BIM-methodiek komt oorspronkelijk uit Amerika en is in het leven geroepen door Professor Charles Eastman van het Georgia Tech collega der Architectuur in 1970. Charles Eastman was zich ervan bewust dat traditionele bouwtekeningen niet meer aan de groeiende en altijd dynamische informatiebehoefte van de sector kon voorzien. Samen met verschillende organisaties in Amerika en Finland zijn programma’s gemaakt om wel in deze behoefte te kunnen voorzien.

BDS & GLIDE

In bovenstaande figuur zien we hoe in 1975 het eerste deelproces genaamd Building Description Systems (BDS) in het leven is geroepen. BDS is door Charles Eastman geïntroduceerd om de coördinatie gedurende het ontwerpproces te verbeteren. BDS is vervolgens gedefinieerd als een database welke gebouwen kon voorschrijven op element niveau. BDS was gelimiteerd tot één bibliotheek en gaf te weinig ontwerpmogelijkheden in de praktijk. Om die reden is het GLIDE-proces (Graphical Language for Interactive Design) ontworpen. De flexibiliteit om alle informatie grafisch weer te geven zorgde voor een groter draagvlak voor de nieuwe wijze van werken.

BPM

Rond 1989 is GLIDE doorontwikkeld naar het Building Product Model (BPM). BPM  ondersteunde niet alleen ontwerp, en ramingen maar bevatte steeds meer informatie over het daadwerkelijke bouwproces. In tegenstelling tot BDS en GLIDE voorzag BPM de gebruikers van een projectbibliotheek welke informatie over het project van planning tot realisatie bevat.

GBM

Vanaf 1995 werd er naast de ontwerp- en opleverdata ook gekeken naar de gehele levenscyclus van de bouwwerken gekeken.  Het Generic Building Model (GBM) is geïntroduceerd en was een met name bedoeld om de gehele levensduur van het pand inzichtelijk te maken en alle informatie te centraliseren.

BIM

In 2000 was BIM (Building Information Model) in het leven geroepen. BIM is geïmplementeerd om de communicatie tussen de verschillende partijen te vergemakkelijken. Door alle informatie van planning tot sloop in één centraal model te ontsluiten zijn faalkosten verminderd en kan is alle data gedurende de hele levenscyclus van een project inzichtelijk.

BIM is stapsgewijs geïmplementeerd in drie fases. BIM-level 1 tot en met 3. Vanaf 2010 is de industrie langzaam een stap gaan zetten richting BIM-level 2. De industrie is zich met name gaan ontwikkelen in diverse analyse tools, nieuwe dimensies en nieuwe coördinerende en regerende rollen. Al gauw moesten processen nog sneller, efficiënter en goedkoper. De oplossing van deze vraagstukken is de implementatie van BIM-level 3, waarbij een geïntegreerde samenwerking voor de gehele levenscyclus tot aan het beheer en onderhoud centraal staat. In deze level zijn de tools zich verder gaan ontwikkelen tot parametrisch ontwerpen en zijn er onder andere sensortechnologieën aan informatielandschappen geïntegreerd en gekoppeld aan het BIM.

Toekomst?

De geschiedenis is vrij helder, maar hoe zit het met de toekomst? En welke voordelen en/of optimalisatieslagen heeft BIM mij nog te bieden in de toekomst als adviseur of vastgoedbeheerder? Al deze vragen gaan we beantwoorden in onze aankomende blogs. Mocht u vragen hebben over deze blog dan nodigen wij u graag uit om contact met ons op te nemen!

Mocht u een interessant vraagstuk hebben voor de volgende blog dan kunt u deze indienen middels de hashtag #BSNexttopic. We zullen er dan in een volgend blog op terug komen.

De daadwerkelijke adoptie door de bouwsector zagen we pas in middenjaren van de 2000 terugkomen. De AEC (Architecture, Engineering en Construction) sector was hierin de aanjager.

Mostafa Lafta

ir. Mostafa Lafta
Founder, BIMSQUARE